پرفروش ترین ارقام نهال

قیمت انواع نهال میوه

نهال گردو

نهال گردو

لیست انواع نهال گردو

نهال پسته

نهال پسته

لیست انواع نهال پسته

نهال بادام

نهال بادام

لیست انواع نهال بادام

نهال انگور

نهال انگور

لیست انواع نهال انگور

پرسودترین ارقام نهال

لیست انواع نهال پرسود

نهال گردو خوشه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو خوشه ای

115.000 تومان

نهال بادام تونو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام تونو

65.000 تومان

نهال گردو چندلر پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو چندلر پیوندی

225.000 تومان

نهال بادام خوشه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام خوشه ای

58.000 تومان

نهال گردو فرنور پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو فرنور پیوندی

225.000 تومان

نهال بادام دیرگل آذر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دیرگل آذر

45.000 تومان

نهال گردو ژنوتیپ برتر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ژنوتیپ برتر

125.000 تومان

نهال بادام دیمی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دیمی

58.000 تومان

نهال گردو اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو اسرائیلی

115.000 تومان

نهال پسته آمریکایی (UCB-1)
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته آمریکایی (UCB-1)

125.000 تومان

نهال گردو کانادایی پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو کانادایی پیوندی

215.000 تومان

نهال گردو پکان پیوندی آمریکایی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پکان پیوندی آمریکایی

115.000 تومان

نهال بادام مامایی سامان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام مامایی سامان

47.000 تومان

نهال درخت تبریزی
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال درخت تبریزی

25.000 تومان

نهال گردو تویسرکان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو تویسرکان

125.000 تومان

برای خرید نهال عجله کن!
گلد نهال با داشتن مجوز رسمی از جهاد کشاورزی، ارائه فاکتور رسمی و همچنین ارسال تا 48 ساعت کاری، انتخابی مطمئن برای شما خواهد بود.

نظرات کاربران