لیست قیمت خرید نهال زیتون

خرید نهال زیتون از بهترین نهالستان کشور

فروش انواع نهال زیتون با قیمت عمده
جهت خرید نهال زیتون و یا استعلام قیمت نهال؛ همین حالا با ما در تماس باشید.

لیست خرید نهال زیتون

لیست قیمت نهال زیتون+ مشخصات

نهال انگور کشمشی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °52

 • گلدهی میان گل

نهال انگور کشمشی

32.000 تومان

نهال انگور یاقوتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور یاقوتی

37.000 تومان

نهال انگور فرانسوی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انگور فرانسوی

42.000 تومان

نهال بادام ایتالیک
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال بادام ایتالیک

65.000 تومان

نهال پالونیا معمولی
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال پالونیا معمولی

45.000 تومان

نهال شلیل ردگلد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل ردگلد

60.000 تومان

نهال گیلاس تکدانه قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس تکدانه قرمز

65.000 تومان

نهال انجیر سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر سیاه

65.000 تومان

نهال بادام کاغذی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام کاغذی

60.000 تومان

نهال بادام تونو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام تونو

65.000 تومان

نهال بادام خوشه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام خوشه ای

58.000 تومان

نهال گیلاس تکدانه سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس تکدانه سیاه

67.000 تومان

نهال گیلاس پایه رویشی گزیلا
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس پایه رویشی گزیلا

140.000 تومان

نهال گیلاس سیلویا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس سیلویا

62.000 تومان

نهال گیلاس زرد ارومیه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس زرد ارومیه

65.000 تومان

نهال گیلاس صورتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس صورتی

65.000 تومان

نهال گیلاس ناپلئونی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال گیلاس ناپلئونی

68.000 تومان

نهال گیلاس فرنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس فرنگی

67.000 تومان

نهال پسته فندقی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال پسته فندقی

32.000 تومان

نهال انجیر گلابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انجیر گلابی

85.000 تومان

نهال بادام دیرگل آذر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دیرگل آذر

45.000 تومان

نهال انار شیرازی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انار شیرازی

65.000 تومان

نهال گردو فرانکت
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو فرانکت

230.000 تومان

نهال انار پا کوتاه
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار پا کوتاه

68.000 تومان

نهال انار پُرپَر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار پُرپَر

65.000 تومان

نهال انار فاقد خار
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار فاقد خار

68.000 تومان

نهال انار چیکو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انار چیکو

65.000 تومان

نهال انار بالگال
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار بالگال

68.000 تومان

نهال انار کلود
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار کلود

63.000 تومان

نهال انار کراب
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار کراب

65.000 تومان

نهال انار کینگ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار کینگ

65.000 تومان

نهال انار گرانادا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار گرانادا

67.000 تومان

نهال انار فرانسیس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال انار فرانسیس

70.000 تومان

نهال انار فلش من
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار فلش من

67.000 تومان

نهال پرتقال والنسیا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 20° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال پرتقال والنسیا

60.000 تومان

نهال هلو جوادی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو جوادی

67.000 تومان

نهال آلو قطره طلا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو قطره طلا

55.000 تومان

نهال هلو کاردی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو کاردی

67.000 تومان

نهال سیب زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب زرد

50.000 تومان

نهال زردآلو پوست قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو پوست قرمز

95.000 تومان

نهال زردآلو شاهرودی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو شاهرودی

58.000 تومان

نهال زردآلو ملایر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال زردآلو ملایر

60.000 تومان

نهال گردو پورتوریکو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پورتوریکو

155.000 تومان

نهال هلو خونی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو خونی

67.000 تومان

نهال انجیر اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر اسرائیلی

65.000 تومان

نهال هلو انجیری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو انجیری

65.000 تومان

نهال خرمالو موزی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال خرمالو موزی

85.000 تومان

نهال بادام سنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سنگی

58.000 تومان

نهال زردآلو پرتقالی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو پرتقالی

65.000 تومان

نهال گردو ایتاکا یونانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ایتاکا یونانی

170.000 تومان

نهال بادام سوپرنوا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سوپرنوا

65.000 تومان

نهال انار ساوه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار ساوه

65.000 تومان

نهال گردو پدرو
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پدرو

230.000 تومان

نهال زرشک اصلاح شده
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک اصلاح شده

45.000 تومان

نهال انار دانه سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی دیرگل

نهال انار دانه سیاه

65.000 تومان

نهال گردو لارا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو لارا

140.000 تومان

نهال هلو انجیری خونی عسلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو انجیری خونی عسلی

68.000 تومان

نهال هلو انجیری پلنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو انجیری پلنگی

65.000 تومان

نهال هلو فرانسه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو فرانسه

67.000 تومان

نهال هلو ولد آبادی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو ولد آبادی

68.000 تومان

نهال گردو روند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو روند

150.000 تومان

نهال هلو حاج کاظمی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو حاج کاظمی

67.000 تومان

نهال هلو آلبرتا پیش رس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال هلو آلبرتا پیش رس

72.000 تومان

نهال هلو آلبرتا دیررس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو آلبرتا دیررس

68.000 تومان

نهال گلابی اسپادانا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی اسپادانا

55.000 تومان

نهال انگور عسگری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور عسگری

38.000 تومان

نهال به اصفهان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال به اصفهان

58.000 تومان

نهال توت موزی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال توت موزی

90.000 تومان

نهال سیب جرومین سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب جرومین سیاه

65.000 تومان

نهال گیلاس تکدانه مشهد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس تکدانه مشهد

68.000 تومان

نهال زردآلو نصیری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو نصیری

58.000 تومان

نهال انگور زودرس کندری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انگور زودرس کندری

45.000 تومان

نهال آلبالو محلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلبالو محلی

63.000 تومان

نهال زردآلو عسگرآباد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو عسگرآباد

65.000 تومان

نهال آلو بخارا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو بخارا

58.000 تومان

نهال انگور سیاه سردشت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور سیاه سردشت

28.000 تومان

نهال زردآلو قیسی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °44

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو قیسی

58.000 تومان

نهال توت سفید
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال توت سفید

65.000 تومان

نهال گردو مراغه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو مراغه

125.000 تومان

نهال گردو وینا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو وینا

140.000 تومان

نهال زرشک بی دانه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک بی دانه

50.000 تومان

نهال پرتقال تامسون
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 20° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال پرتقال تامسون

55.000 تومان

نهال انبه چهار فصل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انبه چهار فصل

280.000 تومان

نهال درخت صنوبر
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال درخت صنوبر

20.000 تومان

نهال گردو هارتلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو هارتلی

135.000 تومان

نهال گردو دماوند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو دماوند

95.000 تومان

نهال درخت تبریزی
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال درخت تبریزی

25.000 تومان

نهال گردو جمال z63
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو جمال z63

125.000 تومان

نهال گردو بیلچک
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو بیلچک

125.000 تومان

نهال پسته قزوین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی زودگل

نهال پسته قزوین

30.000 تومان

نهال شلیل سفید
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل سفید

60.000 تومان

نهال انبه زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال انبه زرد

250.000 تومان

نهال گردو تخم مرغی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال گردو تخم مرغی

120.000 تومان

نهال توت هرات
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال توت هرات

65.000 تومان

نهال گردو تویسرکان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو تویسرکان

125.000 تومان

نهال گردو ضیاء آباد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ضیاء آباد

120.000 تومان

نهال شلیل شبرنگ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل شبرنگ

65.000 تومان

نهال پسته دامغان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته دامغان

30.000 تومان

نهال گوجه سبز شهریار
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گوجه سبز شهریار

58.000 تومان

نهال شلیل شمس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل شمس

65.000 تومان

نهال گلابی بیروتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی بیروتی

55.000 تومان

نهال گیلاس خوشه ای رژینا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس خوشه ای رژینا

65.000 تومان

نهال گردو شیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو شیلی

130.000 تومان

نهال انگور ترکمن
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور ترکمن

35.000 تومان

نهال گردو پکان پیوندی آمریکایی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پکان پیوندی آمریکایی

115.000 تومان

نهال گردو سجنو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو سجنو

115.000 تومان

نهال گردو سانلند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو سانلند

125.000 تومان

نهال گردو کانادایی پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو کانادایی پیوندی

215.000 تومان

نهال گردو فرنور پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو فرنور پیوندی

225.000 تومان

نهال گردو توسرخ (گردو قرمز)
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو توسرخ (گردو قرمز)

220.000 تومان

نهال گردو ژنوتیپ برتر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ژنوتیپ برتر

125.000 تومان

نهال گردو خوشه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو خوشه ای

115.000 تومان

نهال گردو چندلر پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو چندلر پیوندی

225.000 تومان

نهال گردو اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو اسرائیلی

115.000 تومان

نهال گردو شبین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو شبین

130.000 تومان

نهال گردو کاما
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو کاما

125.000 تومان

نهال گردو یالووا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال گردو یالووا

130.000 تومان

نهال گردو پاریزین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال گردو پاریزین

130.000 تومان

نهال پسته آمریکایی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال پسته آمریکایی

30.000 تومان

نهال انجیر خشکباری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انجیر خشکباری

65.000 تومان

نهال پسته پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال پسته پیوندی

35.000 تومان

نهال آلو سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو سیاه

55.000 تومان

نهال هلو سفید بلاشینگ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو سفید بلاشینگ

65.000 تومان

نهال توت مجنون
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال توت مجنون

75.000 تومان

نهال شاه توت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال شاه توت

75.000 تومان

نهال گوجه سبز سردرودی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گوجه سبز سردرودی

60.000 تومان

نهال عناب گلابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال عناب گلابی

70.000 تومان

نهال آلبالو مجاری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو مجاری

65.000 تومان

نهال شلیل انجیری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل انجیری

58.000 تومان

نهال شلیل مغان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل مغان

75.000 تومان

نهال گلابی شاه میوه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی شاه میوه

65.000 تومان

نهال خرمالو سیبی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال خرمالو سیبی

75.000 تومان

نهال خرمالو گوجه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال خرمالو گوجه ای

75.000 تومان

نهال گوجه سبز زودرس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گوجه سبز زودرس

55.000 تومان

نهال ازگیل ژاپنی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال ازگیل ژاپنی

85.000 تومان

نهال سیب گلاب
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب گلاب

52.000 تومان

نهال بادام پسته ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام پسته ای

55.000 تومان

نهال بادام شکوفه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام شکوفه

45.000 تومان

نهال بادام سهند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سهند

45.000 تومان

نهال بادام دسمیو مارکونا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دسمیو مارکونا

60.000 تومان

نهال سیب پاکوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب پاکوتاه

65.000 تومان

نهال انجیر زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر زرد

65.000 تومان

نهال بادام دیمی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دیمی

58.000 تومان

نهال آلبالو خوشه ای مورلو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال آلبالو خوشه ای مورلو

64.000 تومان

نهال بادام فرار دوئل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام فرار دوئل

62.000 تومان

نهال آلبالو گوشواره ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو گوشواره ای

67.000 تومان

نهال بادام فراکنس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی زودگل

نهال بادام فراکنس

58.000 تومان

نهال بادام فراسلیس
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال بادام فراسلیس

65.000 تومان

نهال بادام فراستار
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام فراستار

62.000 تومان

نهال آلبالو گیسی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو گیسی

67.000 تومان

نهال زردآلو دیرگل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو دیرگل

65.000 تومان

نهال انگور بلک سیدلس ازبکستان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور بلک سیدلس ازبکستان

85.000 تومان

نهال گیلاس پاکوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس پاکوتاه

65.000 تومان

نهال انگور شرابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شرابی

30.000 تومان

نهال بادام فرانکولی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال بادام فرانکولی

58.000 تومان

نهال پسته کله قوچی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته کله قوچی

30.000 تومان

نهال ازگیل پیوندی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال ازگیل پیوندی

85.000 تومان

نهال بادام گلوریتا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام گلوریتا

55.000 تومان

نهال به لیمو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال به لیمو

55.000 تومان

نهال رازبری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال رازبری

230.000 تومان

نهال انجیر استهبان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر استهبان

64.000 تومان

نهال بادام فرانیس دیرگل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام فرانیس دیرگل

55.000 تومان

نهال بلوبری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال بلوبری

235.000 تومان

نهال پسته پیوندی اکبری
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال پسته پیوندی اکبری

35.000 تومان

نهال بادام مامایی سامان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام مامایی سامان

47.000 تومان

نهال زرشک پفکی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک پفکی

38.000 تومان

نهال ازگیل جنگلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال ازگیل جنگلی

75.000 تومان

نهال بادام لورانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال بادام لورانی

75.000 تومان

نهال پسته احمد آقایی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته احمد آقایی

30.000 تومان

نهال بادام مارکوانا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال بادام مارکوانا

70.000 تومان

نهال عناب بیرجند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال عناب بیرجند

65.000 تومان

نهال عناب قائنات
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال عناب قائنات

70.000 تومان

نهال بادام مسبووارا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام مسبووارا

59.000 تومان

نهال بادام نان پریل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام نان پریل

55.000 تومان

نهال آلو شابلون
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی زودگل

نهال آلو شابلون

60.000 تومان

نهال گلابی ردآنجو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی ردآنجو

85.000 تومان

نهال گلابی درگزی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گلابی درگزی

58.000 تومان

نهال گلابی مشو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی مشو

58.000 تومان

نهال گلابی نطنز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی نطنز

60.000 تومان

نهال گلابی پایه کوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی پایه کوتاه

65.000 تومان

نهال گلابی جنگلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی جنگلی

67.000 تومان

نهال آلو خونی
 • نژاد ---

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو خونی

63.000 تومان

نهال آلو آنجلا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلو آنجلا

65.000 تومان

نهال آلو اختری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو اختری

55.000 تومان

نهال آلو زرد اراک
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو زرد اراک

58.000 تومان

نهال آلو سانتروزا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلو سانتروزا

62.000 تومان

نهال آلو زودرس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو زودرس

55.000 تومان

نهال هلو ردتاپ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو ردتاپ

67.000 تومان

نهال آلو کالیفرنیا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال آلو کالیفرنیا

65.000 تومان

نهال هلو آلبرتا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو آلبرتا

70.000 تومان

نهال بادام استیلیتل
 • نژاد بذری