نهال عناب

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نهال عناب بیرجند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال عناب بیرجند

65.000 تومان

نهال عناب ترکیه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال عناب ترکیه

تماس بگیرید

نهال عناب قائنات
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال عناب قائنات

70.000 تومان