نهال زیتون

نمایش دادن همه 5 نتیجه

نهال زیتون تلخ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال زیتون تلخ

تماس بگیرید

نهال زیتون درشت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال زیتون درشت

تماس بگیرید

نهال زیتون زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال زیتون زرد

45.000 تومان

نهال زیتون سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال زیتون سیاه

48.000 تومان

نهال زیتون مقاوم به سرما
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال زیتون مقاوم به سرما

تماس بگیرید