فروشگاه

نمایش 286–289 از 289 نتیجه

نهال هلو سفید بلاشینگ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو سفید بلاشینگ

65.000 تومان

نهال هلو فرانسه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو فرانسه

67.000 تومان

نهال هلو کاردی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو کاردی

67.000 تومان

نهال هلو ولد آبادی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو ولد آبادی

68.000 تومان