فروشگاه

نمایش 16–30 از 289 نتیجه

نهال آلو قطره طلا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو قطره طلا

55.000 تومان

نهال آلو کالیفرنیا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال آلو کالیفرنیا

65.000 تومان

نهال ابریشم
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 5 تا 21

 • گلدهی نیمه بهار تا تابستان

نهال ابریشم

تماس بگیرید

نهال ازگیل پیوندی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال ازگیل پیوندی

85.000 تومان

نهال ازگیل جنگلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال ازگیل جنگلی

75.000 تومان

نهال ازگیل ژاپنی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال ازگیل ژاپنی

85.000 تومان

نهال انار بالگال
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار بالگال

68.000 تومان

نهال انار پا کوتاه
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار پا کوتاه

68.000 تومان

نهال انار پُرپَر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار پُرپَر

65.000 تومان

نهال انار چیکو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انار چیکو

65.000 تومان

نهال انار دانه سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی دیرگل

نهال انار دانه سیاه

65.000 تومان

نهال انار دانه سیاه ساوه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار دانه سیاه ساوه

62.000 تومان

نهال انار دانه سیاه شیراز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار دانه سیاه شیراز

65.000 تومان

نهال انار ساوه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار ساوه

65.000 تومان

نهال انار شیرازی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انار شیرازی

65.000 تومان